PRÍPRAVKY

PRE MERANIE 

UŤAHOVANIE SKRUTIEK

Zamestnanci spoločnosti na výrobu automobilových dielov realizovali uťahovanie skrutiek ručne. To bolo neefektívne a vyžadovalo si financie na ľudskú pracovnú silu.

EVIDENCIA UŤAHOVANIA SKRUTIEK

Klient bol povinný pravidelne vykonávať merania a zaznamenávať utiahnutia skrutiek. Evidenciu vykonávali zamestnanci. Hodnoty z ručného merania boli nepresné.

AUTOMATICKÉ ZAZNAMENÁVANIE MERANÍ

AUTOMATIZÁCIA UŤAHOVANIA A MERANIA UŤAHOVANIA SKRUTIEK

Dlhodobo spolupracujeme s klientom, ktorý už od roku 1996 poskytuje dodávanie automobilových komponentov just-in-time a just-in-sequence. Jednou z jeho požiadaviek bolo vytvorenie zariadenia, ktoré zmechanizuje proces kontroly náradia na uťahovanie skrutiek a zároveň bude na pravidelnej báze zaznamenávať kontrolu merania. Jedná sa o zariadenie pre všetky typy pneumatických uťahovacích nástrojov Atlas Copco . 


FOTOGRAFIE A VIDEÁ Z VÝROBY

MOBILNÝ STÔL

Zostrojili sme mobilný stôl, ktorý systematicky uťahuje a eviduje silu utiahnutia skrutiek. Odstránili sme odchýlky v meraní. Zabezpečili sme pravidelné meranie presných hodnôt.

MECHANIZÁCIA MERANÍ

Zmechanizovali sme a automatizovali uťahovanie a evidenciu uťahovania skrutiek. Ušetrili sme tak výdavky na pracovnú silu.

MOBILNÝ STÔL PRE UŤAHOVANIE SKRUTIEK

Prezrite si videá a fotografie zobrazujúce mobilný stôl pre uťahovanie a evidenciu uťahovania skrutiek a jeho využitie v praxi

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.